albero

ALBERO - Clinica dentară

Prețurile serviciilor

Prețuri pentru cele mai solicitate servicii

Tratament profilactic

  Albire dentară lei

  Detartraj lei

Tratamentul pulpitei, parodontitei

  Devitalizarea și obturarea canalelor radiculare lei

Chirurgie

  Extracția dentară lei

  Implant în două etape lei

Tratamentul cariei

  Obturație fotopolimerizabilă lei

Ortopedie

  Coroană metaloceramică lei

  Proteză parţială lei

  Proteză totală lei

  Proteză scheletată lei

  Coroană pe implant lei

  Coroană ceramică lei

  Fațete (veneers, lumineers) lei

Ortodonția

  Sistemul bracket lei